Hakkında

 Bünyesinde 33 İngilizce öğretim elemanı bulunan İngilizce Hazırlık Bölümü, üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek amacıyla bir akademik yılı kapsayan Temel İngilizce derslerini sunmaktadır. İngilizce Hazırlık Bölümünün amacı, İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırarak lisans eğitiminde gerekli İngilizce seviyesine temel oluşturmaktır. Bu amaçla, İngilizce Hazırlık programı okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak yürütülmektedir.

 

 

Top