Sınav Merkezi Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Merkezi Koordinatörlüğü, Yüksekokul adına üniversitemizde gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği ya da Mevlana Değişim Programı için Yabancı Dil Yeterlik Sınavları hazırlamak, düzenlemek, uygulamak ve değerlendirmekle yükümlüdür. Bu görevi yerine getirirken Hazırlık Bölümü, Modern Diller Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile eşgüdümlü çalışır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top