Mezuniyet Belgesi İşlemleri Süreci

Yüksekokulumuz İngilizce Mütercim-Tercümanlık lisans programından mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimlerince düzenlenen geçici mezuniyet belgesi veya diploma, tek-çift sınavlarından sonraki süreçte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihten başlamak üzere Rektörlük İdari Birimler Binasında yer alan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ofis-4'te bulunan birim yetkilisine nüfus cüzdanının veya vatandaşlık kimlik kartının ibraz edilmesi, aşağıda yazılı ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması ve teslim tutanağının imzalanması suretiyle mezun öğrencinin kendisine ücretsiz olarak teslim edilmektedir. Öğrencinin kendisinin bulunamadığı durumlarda noter onaylı vekâletnameye sahip vekiline teslim edilir.

Mezun olan öğrenci e-devlet kapısında ( www.turkiye.gov.tr ) yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” >  “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” menüsünden mezuniyet belgesinin elektronik dökümünü alabilmektedir.

Geçici mezuniyet belgesini veya hazırsa diplomasını teslim almak isteyen mezun öğrenciler

aşağıdaki ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirmelidirler;

1) “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında yer alan “Başarı Durum Belgesi (Transkript)” menüsünden mezuniyet transkripti açılarak “Mezuniyet Tarihi” alanı kontrol edilir, bu alanda mezuniyet tarihi yer alıyorsa işlemlere başlanılır.

2) Öğrenci kimlik kartı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ilgili birimlerine iade edilir.

3) Ödünç alınarak iade edilmeyen kitap, yayın vb. doküman varsa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının ilgili birimlerine iade edilir.

4) Web ortamında ilişik kesme sürecinin başlatılması talebiyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkilisine nüfus cüzdanı veya vatandaşlık kimlik kartı ibraz edilerek başvuru yapılır ve ilgili birim yetkilisi süreci başlatır.

5) “Öğrenci Çıkış Alma Başvuru Sistemi” ne ( http://ocs.ibu.edu.tr/newocso.php ) kayıt yapılır.

6) Başvuruda bulunanlar tarafından ( http://ocs.ibu.edu.tr/ocsquery.php ) bağlantısı üzerinden takip edilebilen ve ilgili birimin yetkililerince “Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi” portalında gerçekleştirilen ilişik kesme işlemleri sürecindeki e-onay mercileri sırasıyla aşağıdaki gibidir;

  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yetkilisi (Paraf Onay)
  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yetkilisi (Paraf Onay)
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yetkilisi (Paraf Onay)
  • Danışman Öğretim Üyesi (Paraf Onay)
  • Yüksekokul Sekreteri (E-imza Onay)
  • Bölüm Başkanı   (E-imza Onay)

7) Bölüm Başkanının e-imza onayından sonra, sürecin tamamlandığına ilişkin bilgilendirme notu başvuru sahibinin e-posta adresine iletilmektedir.

8) İlişik kesme süreci tamamlanan mezun öğrenci, süreç öncesinde başvuruda bulunduğu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimine giderek geçici mezuniyet belgesini veya diplomasını, diploma ekini ve nihai transkriptini teslim alır.

9) Resmi işlemlerde kullanılmak üzere geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın çift taraflı fotokopisi (en fazla 3 adet) aktivite merkezinde çoğalttırılarak, “ASLI GİBİDİR” onayının yapılabilmesi için mezuniyet belgesi veya diplomanın asıl suretiyle birlikte Yüksekokul Sekreterliğine başvuru yapılabilir. (Bu işlem kişinin isteğine bağlıdır ve azami üç (3) adet “ASLI GİBİDİR” onayı yapılır.)

FAKÜLTE DUYURULARI

Top