Aşağıda adı geçen öğrenciler 19-20 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak Akademik Yılbaşı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na başvuruda bulunmuş ancak ‘Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ gereği başvuruları kabul edilmemiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı