Hazırlık Bölümü’nün ana görevi, öğrenciler bölümlerine geçmeden önce onlara gerekli dil becerilerini kazandırarak bölüm derslerini daha kolay takip edebilmelerini, karşılaşabilecekleri İngilizce akademik metinleri doğru şekilde anlayabilmelerini ve dili etkili şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bir diğer amacımız ise öğrencilerin dil öğrenimini olabildiğince eğlenceli hale getirmek için gerekli atmosferi yaratmaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı