Dersin adı: ALMANCA 1

Eğitim dili: Almanca

Dersin türü: (Zorunlu, Seçmeli) Zorunlu Seçmeli/Seçmeli

Ders ön koşulu: Yok

Ders düzeyi: Temel Dil Kullanımı (A1).

Dersin gereklilikleri: Almanca iletişim kurabilme ve yazmayı öğrenme.

Almanca kaynaklara başvurabilme.

Dersin tanımı: Başlangıç düzeyinde almanca bilgisinin verilmesi (Gramer ve pratik).

Dersin amaçları: Almanca okuyup, yazabilme ve diyalog kurabilme.

Öğrencinin öğrenme kazanımları: Alman dilinde somut gereksinimlerin, bilinen ve olağan ifadeleri, çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir.

Dersin içeriği: Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan diyaloglara katılabilme becerisini kazandırmak için gerekli olan gramer ve pratik bilgilerle öğrenciyi donatmak.

Derste  kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri: Düz anlatım, Diyalog sunumu.

Öğrenme öğretme materyalleri ve önerilen kaynaklar: CD dinlemesi.

Temel kaynaklar: Schritte International 1-2  Hueber  Verlag.

Yardımcı kaynaklar: Langenscheidt (Türkçe-Almanca/Almanca-Türçe) Sözlük,

Schritte International Testheft.

DEUTSCH 1

Die Studenten und Studentinnen sollen die Eigenschaften der Deutschensprache lernen und sollen lernen in welchen Ländern Deutsch gesprochen wird. Sie sollen die Wörter lernen die man in täglichen Leben am meisten braucht.Sie sollen sich vorstellen können und leichte Dialoge führen können .Leichte Lesestücke lesen und verstehen können.

Dersin adı: ALMANCA 2

Eğitim dili: Almanca

Dersin türü: (Zorunlu, Seçmeli) Zorunlu Seçmeli/Seçmeli

Ders ön koşulu: Yok

Ders düzeyi: Temel Dil Kullanımı (A1).

Dersin gereklilikleri: Almanca iletişim kurabilme ve yazmayı öğrenme.

Almanca kaynaklara başvurabilme.

Dersin tanımı: Başlangıç düzeyinde almanca bilgisinin verilmesi (Gramer ve pratik).

Dersin amaçları: Almanca okuyup, yazabilme ve diyalog kurabilme becerisini edinmek.

Öğrencinin öğrenme kazanımları: Alman dilinde somut gereksinimlerin, bilinen ve olağan ifadeleri, çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir.

Dersin içeriği: Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan diyaloglara katılabilme becerisini kazandırmak için gerekli olan gramer ve pratik bilgilerle öğrenciyi donatmak.

Derste  kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri: Düz anlatım, Diyalog sunumu.

Öğrenme öğretme materyalleri ve önerilen kaynaklar: CD dinlemesi.

Temel kaynaklar: Schritte International 2-3 Hueber Verlag.

Yardımcı kaynaklar: Langenscheidt (Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe) Sözlük,

Schritte International 2-3 Testheft.

DEUTSCH 2

Die Studenten und Studentinnen sollen sich in der Fremdsprache unterhalten können und sollen Informationen über sich geben können .Sie sollen in Alltag leichte Gespräche führen und verstehen können.Sie sollen Zeitungen lesen und verstehen können.Sie sollen die Grammatiküben machen können.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı