DEVELOPMENT OF READING &WRITING SKILLS I

Ders yılı/dönemi: 1/Güz

Dersin tanımı: Develop Reading and Writing Skills I, öğrencilerin akademik bağlamda yabancı dil becerilerini geliştirebilecekleri öğrenci merkezli, dil becerilerine dayalı bir derstir. Temalar aracılığıyla sunulan çeşitli metinler öğrencilerin eleştirel düşünme sürecini kolaylaştırır ve böylece bağımsız ve aktif öğrenciler olmalarını sağlar.

Amaçlar: Bu dersin genel amacı 1. sınıftaki öğrencilerin İngilizce Akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ders öğrencilerin birçok konuda ve değişik metinler arasından seçilen okuma parçaları ile akademik okuma becerilerini (ana fikir bulma, amaca yönelik okuma, sonuç çıkarma, bağlamda kelime anlamını bulma, vs) geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders ayrıca öğrencilerin özgün, alana özgü metinleri daha iyi anlayarak okumalarını ve cevaplamalarını amaçlamaktadır

Bu ders ayrıca öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirir. Ders öncelikle yazma amacına bağlı olarak öğrencilere belli bir düzen takip ederek paragraf ve makaleleri yazma bilinci ve becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler kendilerine verilen okuma parçalarına dayalı çeşitli paragraflar ve düzyazılar yazar.DEVELOPMENT OF READING &WRITING SKILLS II

Ders yılı/dönemi: 2/Bahar

Dersin tanımı:  Bu ders Develop  Reading and Writing Skills I ‘in devamıdır. Ders, öğrencilerin akademik bağlamda, tematik ve bütünleşik dil yetilerini kullanarak akademik okuma ve yazma becerilerini daha çok geliştirmeyi hedeflemektedir

Amaçlar: Öğrenciler ilk dönem öğrendikleri okuma becerilerini gözden geçirirler. Daha ileri okuma yetileri hedeflendiğinden çok çeşitli metinler görülecektir. Öğrenciler İngilizce dilinin ileri seviye yapılarını çalışır ve akademik kelime listesinde belirlenen kelimeleri tekrarlarlar.

            Bu ders ayrıca öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders, bir ya da daha çok okuma parçası ile alakalı haftalık konular olarak düzenlenen yazma faaliyetlerini içerir. Bunun amacı öğrencilerin belirli konularda farklı metinleri çalışmaları ve yazılarının içeriğini geliştirmek için uygun kelimeleri öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin bilimsel alanda dilbilgisi, biçim ve uygun söylem biçimlerini kullanarak kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

DEVELOPMENT OF READING &WRITING SKILLS III

Ders Yılı /Dönemi: 2/ Güz Dönemi

Dersin tanımı: Develop  Reading and Writing Skills III, ilk yılını tamamlamış öğrencilerin akademik  dil becerilerini geliştirmeyi  hedeflemektedir. Öğrenciler, okuma, çeşitli metinleri yazma ve eleştirel düşünme hakkında yoğunlaşarak, dil farkındalıklarını ve kullanımını geliştireceklerdir

Amaçlar: Bu dersin amacı İngilizcede belirli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler ileri seviyede okuma becerilerini çalışacakları için, akademik kelime dağarcıkları da artacaktır. Ayrıca bu ders çeşitli akademik metinleri inceleyerek eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Başka sözcüklerle ifade etme ve özetleme gibi okuma ile alakalı diğer yazma becerileri de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.Öğrencilerden alıntı yapacakları ve faydalandıkları kaynakları yazılarında belirtmeleri de istenir.

DEVELOP READING &WRITING SKILLS IV

Ders Yılı /Dönemi: 2/Bahar Dönemi

Dersin tanımı: Develop Reading and Writing Skills III dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle okuma, çeşitli metinleri yazma ve eleştirel düşünme konularında yoğunlaşarak, öğrencilerin öğrendikleri dil becerilerini alanlarında kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Amaçlar: Bu ders, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin sunulduğu bir yaklaşım sunar. Dersin yoğunluğu okuma, yazma ve eleştirel düşünme ile ilgili olduğundan, çeşitlilik, dil becerileri ve alıştırmalara verilecek önem öğrencilerin daha güvenli, özgür ve yetkin öğrenciler olmalarına yardım edecektir. Öğrencilerin, yazılarını yazım tekniği, dil, kelime dağarcığı ve yaratıcılık anlamında geliştirmeleri beklenir. Makale çalışmalarında öğrenciler karşılaştırma, fikir yazıları, karşıt fikri çürütme, sebep sonuç ilişkileri gibi teknikleri kullanırlar. Öğrenciler makale yazmanın yanı sıra makalelerini destekleyecek kısa sunumlar yaparlar.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı