FRANSIZCA A1 Seviyesi / Yeni Kullanıcı

DİNLEME : İnsanlar yavaş ve net konuşursa; kendisi, ailesi ve çevresi ile ilgili akıcı ifadeleri ve tanıdık kelimeleri anlayabilir.

OKUMA : Örneğin anonslarda, afişlerde ya da kataloglarda çok basit cümlelerin yanı sıra; çok basit kelimeleri, tanıdık isimleri anlayabilir.

KONUŞMA : Konuşan kişinin cümlelerini daha yavaş yeniden dile getirmesi ya da tekrar etmesi ve ona söylemeye çalıştığı şeye yardım etmesi şartıyla basit bir şekilde iletişim kurabilir. Bildik ya da ihtiyacı olan konularda sorular sorabilir ve bu tarz sorulara cevap verebilir. Oturduğu yeri ve tanıdığı kişileri tanımlamak için basit cümleler ve ifadeler kullanabilir.

YAZMA : Basit kısa bir kart postal yazabilir örneğin tatil kart postalı. Bir soru formuna ismini, uyruğunu, adresini vb yazabilir.

A2 Seviyesi / Yeni Kullanıcı

DİNLEME : Kendisini yakından ilgilendiren sık kullanılan kelime ve ifadeleri anlayabilir.( örneğin kendisi, ailesi, alışveriş, yakın çevre, iş gibi). Anonsun özünü ve basit ve açık mesajları yakalayabilir.

OKUMA : Kısa çok basit metinleri okuyabilir. Reklam, menü, saat tarifesi gibi mevcut belgelerde öngörülen özel bir bilgiyi bulabilir ve kişisel, kısa ve basit mektupları anlayabilir.

KONUŞMA : Tanıdık ve rutin konularda sadece basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurabilir. Tanıdık durumlarla ilgili duydugu ifadeleri ayırt edebilir. Tanıdık durumlarla ilgili daha önce duyduğu ifadeleri ayırt edebilir. Basit ifadelerle ailesini, diğer insanları, hayat şartlarını, şimdiki ya da en son mesleki aktivitesini tanımlamak için bir seri ifade ve cümleler kullanabilir.

YAZMA : Kısa basit mesajlar ve notlar yazabilir. Çok basit kişisel bir mektup yazabilir, örneğin teşekkür mektubu


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı