Bünyesinde 12 İngilizce, 2 Almanca ve 1 Fransızca öğretim elemanı bulunan Modern Diller Bölümü, üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek amacıyla, Zorunlu İngilizce, Mesleki İngilizce, Akademik İngilizce, Okuma Yazma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik İngilizce, İleri İngilizce, Seçmeli Almanca ve Seçmeli Fransızca dersleri sunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullarda bulunan Zorunlu İngilizce dersleri 2014-2015 Akademik Yılı’ndan itibaren Uzaktan Eğitim aracılığıyla yürütülmektedir. Ayrıca bölümümüz, öğrencilerimizi mesleki hayata daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için Mesleki İngilizce; akademik hayatta ihtiyaç duyacakları yabancı dil yetilerini kazandıran ve geliştiren Akademik İngilizce; Hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri daha ileri düzeye taşımalarına yardımcı olan Okuma Yazma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik İngilizce ve İleri İngilizce dersleri de vermektedir. Yabancı dil becerilerini farklı dillerde de geliştirmek isteyen öğrencilerimize yönelik Almanca ve Fransızca dersleri de sunan Modern Diller Bölümü, 2015-2016 Akademik Yılı’ndan itibaren de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Turkish Culture I/II derslerini de vermeye başlamış bulunmaktadır. Kısaca, akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabileceğiniz dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Modern Diller Bölümü’nün temel faaliyetleri, zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerini programlamak, uygulamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmektir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı