3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Almanca I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Alman dilinde yazılı ve sözlü iletişimi sağlamak(A1 seviyesi sınırları dahilinde)

Dersin İçeriği

Uluslararası kelimeler yoluyla metin anlamaya çalışma, alfabe, isim sorma, geldiğin ülkeyi ve oturduğun yeri sorup bunlara cevap verebilme, sayılar, bir kafede sipariş verebilme, hesapödeyebilme, sınıf malzemelerini öğrenme, kelimelerin Almanca karşılıklarını sorabilme ve buna cevap verebilme, telefon numarası söyleyebilme, ülkeler ve şehirlerin yerlerini söyleyebilme, yönler,ülkede görülmesi gereken yerleri ifade edebilme, gitmiş olduğun ülkeler ve şehirler hakkında konuşabilme, ülkelerin dilleri hakkında konuşabilme, ev ve ev içinde bulunan odalar hakkında konuşabilmedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fransızca I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Fransızca temel bilgiler: Başlangıçta Fransız dili ve kültürünü tanıtarak Fransızcanın temel dilbilgisi kurallarını öğretmek ve çeşitli alıştırmalarla pekiştirmektir.

Dersin İçeriği

Fransızca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan söz kalıpları yazılı ve sözlü uygulamalarla ele alınacaktır. Temel iletişim amaçlı olarak yazı ile konuşma diline özgü sözcük dağarcığının geliştirilmesine yönelik metin içi uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Arapça I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin kendileriyle ve çevrelerindeki insanlarla ilgili temel bilgiler verebilmeleri, ailelerinden ve basit günlük uğraşlardan bahsedebilmeleri amaçlanır.

Dersin İçeriği

Arapça dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan söz kalıpları yazılı ve sözlü uygulamalarla ele alınır. Dersin genel içeriği tanışma, selamlaşma, sözcüklerle ilgili soru sorma, isimlerde erillik ve dişilik, fiillerin üç hali, sayılar, uyruklar, mesleklerle ilgili sözcükler, ilgi alanları, geniş zaman, belirli tanımlık,kişi zamirlerinin özne olarak kullanılması, yaşanılan yerlerin ve ülkelerin betimlenmesi, hava durumu, sıfatlarda üstünlük derecesi, bazı belirsiz tanımlıklar, soru zamirleridir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İspanyolca I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin kendileriyle ve çevrelerindeki insanlarla ilgili temel bilgiler verebilmeleri, ailelerinden ve basit günlük uğraşlardan bahsedebilmeleri amaçlanır.

Dersin İçeriği

İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan söz kalıpları yazılı ve sözlü uygulamalarla ele alınır. Dersin genel içeriği tanışma, selamlaşma, sözcüklerle ilgili soru sorma, isimlerde erillik ve dişilik, fiillerin üç hali, sayılar, uyruklar, mesleklerle ilgili sözcükler, ilgi alanları, geniş zaman, belirli tanımlık, kişi zamirlerinin özne olarak kullanılması, yaşanılan yerlerin ve ülkelerin betimlenmesi, hava durumu, sıfatlarda üstünlük derecesi, bazı belirsiz tanımlıklar, soru zamirleridir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviride Özel Konular I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Öğrencilerin Dilbilim'in çekirdek öğeleri hakkında farkındalığını arttırarak, çeviri çalışmalarında dilbilimsel yaklaşımın önemini vurgulamak.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, genel dilbilimin amaç, sorun ve alanlarını tartışacak, dilbilimsel analizin temel kavram, ilke ve yöntemlerini ortaya koyacak ve bu kavramlarla ilgili farkındalık yaratacak, öğrencilerin dilin yapısal ve işlevsel özelliklerini, dilin terminolojisini ve bu alanda Türkçe terminoloji ile ilgili gelişimi öğrenmelerini sağlayacak, dilbilimin çeviribilim için önemini vurgulayarak, dilbilimsel yöntem ve yaklaşımları çeviribilim içerisinde konumlandırmaya ve dilbilimsel çözümleme yöntemlerinin tümce ve metin düzeyinde uygulanabilirliğini örneklemelerle anlaşılır kılmayı mümkün hale getireceğiz.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Dilbilim I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere dilbilimin temel kavramlarını, terimlerini ve analiz yöntemlerini öğretmeyi hedefler. Dilbilimsel analiz yöntemlerinin, başta İngilizce ve Türkçe olmak üzere, farklı dillerden verilere uygulanması ve dillerin yapısal özelliklerinin karşılaştırılması yoluyla, öğrencilerin diller arasındaki farklılıklar ve tüm dillere ait evrensel dilbilgisi özellikleri konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Dilin yapısını oluşturan bileşenler, sesbirimler, sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim, farklı dillerden verinin incelenmesi, diller arasındaki yapısal farklılıklar ve benzerlikler.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Örgütsel Davranış I

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, örgütsel davranış temel kavramlarını disiplinler arası boyutlara da vurgu yaparak tanıtmak ve işletmelerde çalışabilmek için gerekli olan beceriler ile ilgili farkındalık yaratmaktır.

Dersin İçeriği

Örgütsel davranış dersi, kurumların yapısı, etkileşenleri, yönetim kademeleri ve bu kademelerde gerekli olan yönetim becerileri ve kurum kültürü gibi konuların incelenmesini içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Güncel Tartışmalar

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin Türkiye ve genel dünya olayları ile olan bağlantısını sağlamak ve bunu nasıl yapacağını öğretmektir. Öğrencinin gazete, TV ve internetten yararlanarak belirli bir dünya görüşü oluşturması,

Dersin İçeriği

- 20. ve 21. Yüzyılın öne çıkan olayları;

-  Önde gelen Uluslararası Kuruluşların yapısı ve işleyişleri;

- Türkiye’nin dış politikası;

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Güncel Konular

Seçmeli

2

3

4

Dersin Amacı

Güncel konular dersi güncel sosyal, ekonomik ve politik konuların incelenmesidir.

Dersin İçeriği

Dersin içeriği o dönemki güncel konular ışığında belirlenir. Her hafta önemli bir konu seçilerek öğrencilerin araştırması için sınıfta öğrencilere duyurulur. Öğrenciler, hem Türkçe hem de İngilizce medya kaynaklarından topladıkları bilgiler çerçevesinde kısa konuşma metinleri hazırlayıp derste sunarlar. Ders süresince ülkenin ve dünyanın gündemindeki konular arasından haftalık olarak öğretmen ve öğrenciler birlikte seçim yapmakta, her haftanın konusu ile ilgili bir öğrenci sunum yaparken tüm öğrenciler çeşitli metinler bulup sınıfa getirmekte ve bu metinler okunarak tartışılmaktadır. Öğrenciler her hafta konuyla ilgili bir makale yazmaktadırlar.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Popüler Kültür

Seçmeli

2

3

4

Dersin amacı 

Öğrenci bu derste popüler kültürün ülkemizde ve dünyada günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve bu olgunun bireylerin yaşamlarını-isteseler de istemeseler de- nasıl etkilendiğine yönelik ipuçları edinerek geniş bir konu yelpazesinden seçilecek başlıklar üzerinde yapacağı çalışmayla bu ürünlerin sosyal bir yapıyı nasıl oluşturduğunu görme fırsatı elde edecektir. Ayrıca, öğrenci bu kültürün küresel boyutunu da irdeleme fırsatı yakalayarak çeviri çalışmalarında kullanabileceği terminolojiye yönelik çalışma yapma fırsatı da edinecektir.

Dersin içeriği  .

- Dünya tarihinde büyük ses uyandırmış ve etkileri birçok ulusu etkilemiş belli başlı bazı olaylar

- Türkiye ve dünyada meydana gelen günümüz önemli gazete ve dergi haberleri

4. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Almanca II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Almanca yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilmek,Alman kültürünü tanımak

Dersin İçeriği

Saat kavramı, saat ifade edebilme, günler, randevu ayarlayabilme, özür dileyebilme, günlük rutin akışı hakkında konuşabilme, iş ve iş yeri hakkında konuşma, yer sorabilme, kat planlarını okuyup anlama, çeşitli edatlar yoluyla eşyaların yerlerini tarif edebilme, olumsuzluk, ayrılabilen fiiller

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fransızca II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Dersin başlıca amacı, başlangıçta Fransız dili ve kültürünü tanıtarak Fransızcanın temel dilbilgisi kurallarını öğretmek ve çeşitli alıştırmalarla pekiştirmektir.

Dersin İçeriği

Temel iletişim amaçlı olarak yazı dili ile konuşma diline özgü sözcük dağarcığının geliştirilmesine yönelik metin içi uygulamalı çalışmaların yapmak ve yabancı dil (Fransızca) ile Anadil (Türkçe) arasında karşılaştırmalı ve uygulamalı dil çalışmaları gerçekleştirmektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Arapça II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Dersin başlıca amacı, başlangıçta Arap dili ve kültürünü tanıtarak Arapçanın temel dilbilgisi kurallarını öğretmek ve çeşitli alıştırmalarla pekiştirmektir.

Dersin İçeriği

Temel iletişim amaçlı olarak yazı dili ile konuşma diline özgü sözcük dağarcığının geliştirilmesine yönelik metin içi uygulamalı çalışmaların yapmak ve yabancı dil (Arapça) ile Anadil (Türkçe) arasında karşılaştırmalı ve uygulamalı dil çalışmaları gerçekleştirmektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İspanyolca II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Geniş Zaman kullanılarak kurulan diyalogların farkına varmak ve aynı zamanda diyalog kurabilmek. Öğrencilerin kendileriyle, aileleriyle ve çevrelerindeki insanlarla ilgili temel ifadeler kullanabilmesini sağlamak. Temel ifade biçimleriyle, yaşanılan yer ve tanışılan insanlarla ilgili bilgi verilebilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği

İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan ifadeler sözlü ve yazılı uygulamalarla ele alınır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviride Özel Konular II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Dilbilim I'in devamı olarak bu dersin amacı öğrencilerin dilbilim'in çekirdek ögeleri hakkında farkındalığını arttırarak, çeviri çalışmalarında dilbilimsel yaklaşımın önemini vurgulamaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, genel dilbilimin amaç, sorun ve alanlarını tartışacak, dilbilimsel analizin temel kavram, ilke ve yöntemlerini ortaya koyacak ve bu kavramlarla ilgili farkındalık yaratacak, öğrencilerin dilin yapısal ve işlevsel özelliklerini, dilin terminolojisini ve bu alanda Türkçe terminoloji ile ilgili gelişimi öğrenmelerini sağlayacak, dilbilimin çeviribilim için önemini vurgulayarak, dilbilimsel yöntem ve yaklaşımları çeviribilim içerisinde konumlandırmaya ve dilbilimsel çözümleme yöntemlerinin tümce ve metin düzeyinde uygulanabilirliğini örneklemelerle anlaşılır kılmayı mümkün hale getireceğiz.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Dilbilim II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere sinirdilbilim, ruhdilbilim, bilişsel dilbilim, bilişimsel dilbilim, toplumdilbilim, tarihsel dilbilim alanlarını tanıtmayı, öğrencileri bu alanlarla ilgili temel terim, kavram, analiz yöntemleri ve araştırmalar konusunda bilgilendirmeyi, dil ve dil kullanımına farklı bakış açıları oluşturmayı hedeflemektedir.

Dersin İçeriği

Beyin ve dil, dilin biyolojik ve nörolojik temelleri, dil edinimi, bilişsel dilbilim ve dil işlemleme, bilişimsel dilbilim, bilgisayarlar ve dil işlemleme, toplumdilbilim, lehçeler, tarihsel dilbilim ve dil değişimi.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Örgütsel Davranış II

Seçmeli

2

4

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere örgütsel davranışın temel konularını öğretirken, bunlar ile çeviri çalışmaları arasında benzerlikler bulunması, yazılı ve sözlü çeviri uygulamalarında gerekli olan örgütsel davranış ile ilgili terimlerin verilmesi ve öğrencilerin analitik düşünme ve beşeri ilişki becerileri geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Dersin İçeriği

Çok uluslu ortamlarda bireysel ve kurumsal iletişim ve bilgi yönetimi, liderlik teorileri ve farklı kültürlere göre liderlik tipleri, güdülenme teorileri, iş tatmini ve insan kaynakları ve politikaları gibi örgütsel davranışın temel konuları, bu derste incelenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Yaratıcı  Yazarlık

Seçmeli

2

4

4

Dersin amacı 

- Bilinçli bir edebiyat okuru olmak ve Türkçeyi doğru kullanıp yazmaktır.

Dersin içeriği 

- Bu derste öğrenciler bir yazın metni oluşturmak için algı, gözlem ve betimleme çalışmaları yapar.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Not Alma Teknikleri

Seçmeli

2

4

4

Dersin amacı 

Öğrencinin aldığı notlardan mesajı tekrar ifade ederken tutarlılık, bütünlük ve düzgün ifade edebilme ve ses tonu gibi konuşma becerileri kazandırılması hedeflenir.

Dersin içeriği 

Öğrenciye kazandırılmak istenilen, duyduğunu anlamlı yapılar halinde ifade edebilme, bir mesajdaki ana hatları yakalayabilme ve diğerlerinden ayırt edebilme, görselleştirme becerilerini de geliştirerek belleklerini kuvvetlendirme becerileridir. Sembol ve gerekli kısaltmalar verilerek öğrencinin bunları bilinçli ve anlamlı yapıları oluşturmada bir araç olarak kullanmaları sağlanır. 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviri Araçları

Seçmeli

2

4

4

Dersin amacı 

Bilgisayar destekli çeviri (BDÇ) araçları ve çeviri bellekleri hakkında bilgi vermek ve bunların kullanılmasını öğretmek.

Dersin içeriği 

Bu derste bilgisayar destekli çeviri (BDÇ) araçları tanıtılacak ve uygulamalar yapılacaktır.

5. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

AB Terim ve Kavramları I

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Kültürel çalışmalar alanındaki geleneklerin, kültür, kimlik ve çok kültürlü toplum tanımlarının teorik analizini yapmak, Avrupa fikrinin ortaya çıkışının analitik bir çalışmasını yapmak ve bununla birlikte Avrupa Birliği’nin etkisiyle ortaya çıkan siyasi söylemi Mütercim – Tercümanlık bölümü öğrencilerinin terminolojik ve altyapı bilgisini zenginleştirecek biçimlerde çalışmak.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, kültürel çalışmalar alanındaki geleneklerin, kültür, kimlik ve çok kültürlü toplum tanımlarının teorik analizi yapılacak, Avrupa fikrinin ortaya çıkışının analitik bir çalışması yapılarak bununla birlikte Avrupa Birliği’nin etkisiyle ortaya çıkan siyasi söylemi Mütercim – Tercümanlık bölümü öğrencilerinin terminolojik ve altyapı bilgisini zenginleştirecek biçimlerde çalışmalar yapılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Almanca III

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Temel Almanca bilgisine sahip öğrencilerin Almanca sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek bu dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği

Meslekler hakkında konuşma, yer-yön sorma, yol tarifleri, geçmiş zaman, yiyecek ve içecek isimleri, kıyafetler, sıfat çekimleri, hastalık hakkında konuşma, vücudun bölümlerini konuşmak bu dersin programının içeriğinde yer almaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviride Özel Konular III

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

İki dönemlik olarak tasarlanan bu dersin amacı, özellikle İngilizce'denTürkçe'ye ceza hukuku, sözleşme hukuku, uluslararası hukuk ve dış politika metinlerinin çevirisi üzerinde durarak, hukuk çevirisi konusunda öğrencilere kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır.


Dersin İçeriği

Ders programı, öğrencilere, hukuk metinlerinin çevirilerinde, hukuk dilinin kendine özgü karmaşık yapısından ve hukuk terminolojisinden doğan güçlüklerle başa çıkmada kullanılan stratejileri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, hukukun farklı alanlarında kullanılan terimler ve hukukta yaygın olarak yer alan Latince terimler öğretilerek, öğrencilerin örnek çeviri çalışmalarında uygun teknikleri ve stratejileri kullanmalarına yardımcı olunacaktır. Öğrenciler bu dersleri tamamladıklarında, temel çeviri alanlarından biri olan hukuk çevirisine ilişkin terminolojik ve bağlamsal bilgilerle donatılarak, uygulamaya yönelik temel becerileri kazanmış olacaklardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fransızca III

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Temel Fransızca bilgisine sahip öğrencilerin Fransızca sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği

Fransızcanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Arapça III

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Temel Arapça bilgisine sahip öğrencilerin Arapça sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği

Arapçanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İspanyolca III

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Avrupa Dilleri Ortak Dil Çerçevesi Programı'nda A2 seviyesi için ön görülen şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan ifadeler yazılı ve sözlü uygulamalarla ele alınır. A2 seviyesi için ön görülen şartların yerine getirilmesini sağlanır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İleri Not Alma Teknikleri

Seçmeli

3

5

4

Dersin amacı 

Bu dersin amacı öğrencilere ardıl çeviri için gerekli olan konuşmalardan not alma teknik ve yöntemlerini öğretmek ve uygulama yaptırmaktır. Öğrencilere görselleştirme, sembol oluşturma ve yeniden ifade edebilme becerisi kazandırılır.

Dersin içeriği 

- Not alma teknikleri

- Sembol geliştirme

- Yeniden ifade etme

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Spor Çevirmenliği

Seçmeli

3

5

4

Dersin amacı 

Öğrenci bu derste spor çevirmenliğinin konularını oluşturan çeşitli kavramları ve bunların dünyadaki ve Türkiye’deki yansımalarını öğrenir ve bu bağlamında çeşitli çeviriler yapar.

Dersin içeriği

Spor çevirmenliğinin konularını oluşturan çeşitli kavramları ve bu alana uygun yazılı ve sözlü çeviri egzersizleri dersin içeriğini oluşturur.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Medya ve Basın

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Dersin amacı medya ve basın yoluyla çeviri metinlerini gözden geçirerek basın ve medya terimleri üzerine uygulamalar yapmaktır.

Dersin İçeriği

Derste ele alınan konulardan bazıları şöyle sıralanabilir: Basın ve Medya kavramları, önemi, içeriği; ters piramit yapısı, başlık grameri ve sözcük dağarcığı, 5N1K kuralına uygun etkili giriş paragrafları, basın terminolojisi ve medyada imge – metin. Basit çeviri çalışmaları da yapılabilir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngiliz Edebiyatı

Seçmeli

3

5

4

Dersin Amacı

Bu ders yirminci yüzyıl İngiliz Edebiyatının belli başlı yazarlarının yapıtlarından örnekler irdelerken modernist edebiyata odaklanır. Böylece yirminci yüzyılda başlayan modernizm temel alınarak yirminci yüzyılın sosyal ve siyasal dinamikleri ve olayları yoluyla öğrencilere tarihsel bir bakış açısı kazandırılabilir.

Dersin İçeriği

Dönemin tarihsel, sosyal ve siyasal arka planı metinler içine yedirilerek verilir. Thomas Hardy, D.H. Lawrence, James Joyce, Virginia  Woolf, George Orwell, Ted Hughes, Philip Larkin eserleri irdelenecek yazarlar arasındadır.

6. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

AB Terim ve Kavramları II

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Kültürel çalışmalar alanındaki geleneklerin, kültür, kimlik ve çok kültürlü toplum tanımlarının teorik analizini yapmak, Avrupa fikrinin ortaya çıkışının analitik bir çalışmasını yapmak ve bununla birlikte Avrupa Birliği’nin etkisiyle ortaya çıkan siyasi söylemi Mütercim – Tercümanlık bölümü öğrencilerinin terminolojik ve altyapı bilgisini zenginleştirecek biçimlerde çalışmak.

Dersin İçeriği

Kültürel çalışmalar alanındaki geleneklerin, kültür, kimlik ve çok kültürlü toplum tanımlarının teorik analizini yapmak, Avrupa fikrinin ortaya çıkışının analitik bir çalışmasını yapmak ve bununla birlikte Avrupa Birliği’nin etkisiyle ortaya çıkan siyasi söylemi Mütercim – Tercümanlık bölümü öğrencilerinin terminolojik ve altyapı bilgisini zenginleştirecek biçimlerde çalışmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Almanca IV

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Temel Almanca bilgisine sahip öğrencilerin Almanca sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek bu dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği

diller ve dil öğrenme hakkında konuşabilme, neden-sonuç cümleleri oluşturma, kıyaslama yapabilme, sıfat derecelendirmesi, aile ve akrabalık hakkında konuşabilme, resim tasvir edebilme, bayramlar, kişileri tasvir edebilme, isim tamlaması, iyelik zamirlerinin çeşitli halleri, seyahat, bilet ve seyahat planlarını okuyabilme, çeşitli bağlaçlar, hobiler hakkında konuşma, çeşitli takılar, zaman zarfları, belirsiz zamirler, ilgi alanları hakkında konuşabilme ve yazabilme

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviride Özel Konular IV

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

İki dönemlik olarak tasarlanan bu dersin amacı, özellikle İngilizce'denTürkçe'ye ceza hukuku, sözleşme hukuku, uluslararası hukuk ve dış politika metinlerinin çevirisi üzerinde durarak, hukuk çevirisi konusunda öğrencilere kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır.

Dersin İçeriği

Ders programı, öğrencilere, hukuk metinlerinin çevirilerinde, hukuk dilinin kendine özgü karmaşık yapısından ve hukuk terminolojisinden doğan güçlüklerle başa çıkmada kullanılan stratejileri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, hukukun farklı alanlarında kullanılan terimler ve hukukta yaygın olarak yer alan Latince terimler öğretilerek, öğrencilerin örnek çeviri çalışmalarında uygun teknikleri ve stratejileri kullanmalarına yardımcı olunacaktır. Öğrenciler bu dersleri tamamladıklarında, temel çeviri alanlarından biri olan hukuk çevirisine ilişkin terminolojik ve bağlamsal bilgilerle donatılarak, uygulamaya yönelik temel becerileri kazanmış olacaklardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fransızca IV

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Temel Fransızca bilgisine sahip öğrencilerin Fransızca sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği

Fransızcanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Arapça IV

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Temel Arapça bilgisine sahip öğrencilerin Arapça sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek bu dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği

diller ve dil öğrenme hakkında konuşabilme, neden-sonuç cümleleri oluşturma, kıyaslama yapabilme, sıfat derecelendirmesi,aile ve akrabalık hakkında konuşabilme, resim tasvir edebilme, bayramlar, kişileri tasvir edebilme, isim tamlaması, iyelik zamirlerinin çeşitli halleri, seyahat, bilet ve seyahat planlarını okuyabilme, çeşitli bağlaçlar, hobiler hakkında konuşma, çeşitli takılar, zaman zarfları, belirsiz zamirler, ilgi alanları hakkında konuşabilme ve yazabilme.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İspanyolca IV

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Avrupa Dilleri Ortak Dil Çerçevesi Programı'nda A1 seviyesi için ön görülen şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan ifadeler yazılı ve sözlü uygulamalarla ele alınır. bu dersin temel içeriği tercihlerden ve yiyeceklerden bahsetme, şahıs zamirleri, tavsiye verme, ruh halinden bahsetme, hastalıklardan ve belirtilerinden bahsetme, geçmişteki olayları sıralayarak anlatma, tavsiyede bulunma, talimat verme, bir olayı şimdiki ve geçmiş zamanda anlatma gibi konulardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Tarih Boyunca Çeviri ve Çevirmenler

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Öğrencilere Tanzimat Dönemi’nden itibaren günümüze değin geçen zamanda Türkiye’de yer alan çeviri uygulaması ve akımlar ile aynı zamanda diğer ülke ve kültürler ile olan benzerlik ve farklılıklar tarihsel süreç içerisinde öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenciler Tanzimat Dönemi’nden günümüz Türkiye’sine dek, çeviri olgusunun alımlanışına ve çeviri etkinliğine tarihsel yaklaşımları öğrenirler. Türkiye’de Çeviribilim kuramlarının tarihçesi kadar çeviri pratiği de tarihsel dizgede incelenir. Doğu ve Batı kültürlerinde çeviriye tarihsel yaklaşımlar buna paralel olarak irdelenecektir. Gerek diliçi gerekse dillerarası çeviri, adı geçen tarihsel dizgede dönemin çeviri olgularına ve pratiğine bakış açılarıyla ilişkilendirilerek incelenecektir. 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı 

Başta İngilizce konuşulan ülkeler olmak üzere, çeşitli ülkelerin kültürlerini ve dillerini ayrıntılı olarak incelemek ve Türk dili ve kültürü ile karşılaştırmak; kültürün dil öğrenme ve çeviri süreci üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek dersin başlıca amaçlarındandır.

Dersin İçeriği 

Öğrenciler bu derste, başta İngilizce konuşulan ülkeler olmak üzere, çeşitli ülkelerin kültürleri ve dilleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders öğrencilerin bu kültürleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı ve böylelikle İngilizceyi daha iyi kavrayarak daha yetkin bir çevirmen olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Derste resmi dili İngilizce olan çeşitli ülkelerin ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tarihi, ekonomik yapısı, genel nüfus yapısı, toplumsal ve siyasal yapısı ve dilsel özellikleri gibi konular işlenecektir. Söz, lehçe ve şive farklılıkları, deyimler, argo sözcükler, sözdizimi, günlük konuşma dili, mesleki dil gibi başlıklar da dersin konusu olacaktır. Farklı kültürler metinlerle ve görsel-işitsel kaynaklarla incelenecek ve bu kültürler Türkiye bağlamıyla karşılaştırılacaktır. Öğrenciler bu ders kapsamında ders kitabını izleyecek, araştırma yazıları okuyacak, kütüphanede ve internet ortamında araştırmalar yapacak, söz konusu kültürlerle ilgili güncel gelişmeleri takip edecek ve sınıfa sunum yapacaklardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Eleştirel Okuma

Seçmeli

3

6

4

Dersin Amacı

Bu derste eleştirel okuma ve eleştirel düşünce arasındaki ilişki incelenecek, öğrencilerin eleştirel bir şekilde düşünme ve okuma becerileri, eleştirel çözümleme ve uslamlama stratejileri kullanarak ilerletilecektir.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve okuma pratiklerini geliştirmek, okuma etkinliğini dinamik, eleştirel, etkili bir eylem hâline getirebilmek, metin türlerini tanıyarak aktif okuma gerçekleştirmek, metinlerin akıl yürütme stratejilerini tanıyarak geçerli olup olmamasına yönelik okuma stratejileri geliştirmek.

7. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Almanca V

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Orta derecede Almanca bilgisine sahip öğrencilerin Almanca dilini sözlü ve yazılı olarak yetkinleşmesine yönelik pratikler ve okumalar yapmak.

Dersin İçeriği

teknolojik araç ve gereçler hakkında konuşabilme, SMS veya mektup yazabilme, bir konu hakkında şikayette bulunabilme, yapmak istediklerini dile getirebilme, menü okuyup anlayabilmek, sipariş verebilme, iletişim kurabilme şehir ve köy hayatı hakkında konuşma, ev ilanlarını anlama, taşınma hakkında konuşabilme, ev kazaları, modalfiilerin geçmiş zaman kullanımları, kültürel etkinlikler hakkında konuşabilme, şehir gezisi planlayabilme, geçmiş hakkında konuşabilme, yazılı ve sözlü kullanımları farklı olan geçmiş zaman formlarının kullanımı.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fransızca V

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Öğrencinin Fransızca kelime dağarcığını genişleterek basit cümle kuruluşlarına egemen olmasını sağlamak. İletişim amaçlı olarak kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini kazandırmak.

Dersin İçeriği

Fransızcanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Arapça V

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Öğrencinin Arapça kelime dağarcığını genişleterek basit cümle kuruluşlarına egemen olmasını sağlamak. İletişim amaçlı olarak kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini kazandırmak.

Dersin İçeriği

Arapçanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İspanyolca V

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na göre B1 seviyesindeki öğrencilerin İspanyolca dilbilgisi, yazılı ve sözlü anlatım alanlarındaki becerilerini geliştirmek.

Dersin İçeriği

İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan ifadeler B1 seviyesindeki öğrencilere uygun şekilde ele alınır. Bu dersin temel içeriği okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun başlıca önemli konulardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviride Özel Konular V

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında erek dil olarak Türkçe'de karşılaşılacak çeviri zorluklarını çözmede gerekli kavramsal düşünmek ve eleştirel yaklaşım becerisini, kuramsal çerçeveleri uygulamada doğrudan sınayarak edinmek

Dersin İçeriği

Çevirmenin konumunu, hem çeviribilim açısından hem de fikri mülkiyet hukukunun ölçütleri açısından sorgulamak dersin asal eksenidir. Bu asal eksende sosyal bilimlerin her bir alanının özel sorunları değil, bir özel alanın kavramsal evrenine ve uygulama düzeyine nasıl yaklaşılmasının yöntemsel sorunları tartışılacaktır. Dersin uygulamasında basılı metinlerin haricinde farklı türlerden (kurmaca, belgesel ve belgeselimsi kurmaca türlerinde örnek filmlerden yararlanılacaktır. Öğrencilerin birikimi ve ilgi alanlarına göre ders malzemesi (hem kuramsal hem de uygulama metinleri) süreç içinde değişiklik gösterebilir. İkinci dilden çeviri sorunlarına girilip girilmeyeceğine yine öğrencilerin genel durumuna göre karar verilecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İnternet Uygulamalı Çeviri I

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

İnternet tabanlı çeviri programları destekli çeviri uygulamaları yapmak

Dersin İçeriği

Farklı internet tabanlı çeviri programlarının ve sözlüklerin tanıtımını gerçekleştirmek. Alandaki gelişmeleri değerlendirmek. Derste ağırlıklı olarak çeviri etkinlikleri düzenlenmektedir. Uygulama kısmında ekonomi, edebiyat, teknik v.s gibi değişik türdeki metinlerin çevirisini, önceden tanıtılan internet çeviri programları yardımıyla Türkçeye çevirmek. Daha sonra yapılan çevirilerde kullanılan çeviri programlarının işlevselliğini değerlendirip bireysel çeviri önerileri sunmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Konferans Çevirisi I

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Dersin amacı kendisini konferans çevirmenliği alanında geliştirmek isteyen öğrencilere kabinlerde çalışma olanağı sunarak bir konferans çevirmeninin sahip olması gereken niteliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu derste Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya simültane çeviriler yapılır. Öğrenciler kabinlerde çalışır ve gündemdeki konular ve gelişmeler göz önünde bulundurularak metin seçimleri yapılır. Öğrencilere not alma teknikleri ve çeviri esnasında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında nasıl baş edebilecekleri öğretilir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çevirmenler için Osmanlıca I

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Çevirmen adaylarına Osmanlıca alfabesini öğretmek ve günümüz Türkçesinde varlığını sürdüren kelimeleri çalıştırmak.

Dersin İçeriği

Çevirmen adayları öğrencilerin Osmanlıca kaynaklı kelime bilgisini artırarak farklı metin türlerindeki dil hâkimiyeti sağlamaları amacıyla Osmanlıca alfabesini öğrenmeleri ve günümüz Türkçesinde varlığını sürdüren kelimeleri çalışmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Cümle Bilgisi I

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Cümlenin Öğeleri, Cümle çeşitleri, kelime grupları konularının öğretimi. Türkiye Türkçesinin tarihî dönemleri ve günümüz Türkçesinden seçilmiş örneklerle cümle tahlilleri

Dersin İçeriği

Cümle tanımı Cümlenin öğeleri Cümle yapısı Bileşik cümle Kelime grupları Cümle Analizi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Dil Bilimi I

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Türkiye Türkçesi'nde sözcük türetme yollarının ve sözcük çeşitlerinin kavratılması ve uygulamalı olarak öğretilmesi

Dersin İçeriği

Türkiye Türkçesi'nde sözcük türetme yolları, sözcük çeşitleri, Dil tasnifleri, yapı ve köken bakımından dillerin sınıflandırılması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Edebiyat Teorileri

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Batılı edebiyat teorilerinin başlıcalarını tanıtmak ve edebî metinleri teorilerle açıklamak.

Dersin İçeriği

Batılı edebiyat teorileri: Yansıtmacı Kuram Doğal Gerçekçilik Anlatımcı Kuram Eser Merkezli Okuma Feminist Kuram

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Ticaret ve Finans Metinleri Çevirileri

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, ticaret ve finans metinlerinin dil özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu özellikleri kültürel farklılıklar, içerik, sözcük seçimi, metin işlevi, söz dizimsel kalıplar, bilgi yapıları gibi öğeler açısından çeviriyle ilişkilendirmektir.

Dersin İçeriği

Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çağdaş Batı Edebiyatına Giriş

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı 

Yazın incelemesi, eleştirisi ve çevirisi için gerekli kavram ve terimleri incelemek, farklı kuramsal çerçevelerden bakışın yol açtığı farklı okumaları karşılaştırmak, yazın metinlerini incelemek ve yorumlamak.

Dersin İçeriği

Bu derste yazın dünyasına açılan farklı pencereler yoluyla bir metni çeşitli şekillerde okumanın ve yorumlamanın mümkün olduğu tartışılacak ve değişik eleştirel kuramların ışığında farklı yazın türleri incelenecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi

Seçmeli

4

7

4

Dersin Amacı 

Bu ders, öğrencilere yabancı dil olarak İngilizce öğretimine yönelik kuramsal bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlar.

Dersin İçeriği 

Bu ders, yabancı dil öğretiminin kuramsal ve uygulamalı yönlerini içerir. Dilbilgisi ve sözcük öğretimi, dil becerilerini geliştirme ve sınıf yönetimi gibi alandaki temel kavramlara odaklanır.

8. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Almanca VI

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Orta derecede Almanca bilgisine sahip öğrencilerin Almanca dilini sözlü ve yazılı olarak yetkinleşmesine yönelik pratikler ve okumalar yapmak.

Dersin İçeriği

kutlamalar ve gelenekler hakkında konuşabilme, hediye alıp verme konunda konuşma, gelenekleri ve kutlamaları kıyaslayabilme, duygular hakkında konuşma, bir film hakkında sohbet edebilme ve özet yazabilme, ürün tasvirlerini anlayabilme, icatlar hakkında konuşabilme, edilgen cümleler, amaç belirten cümle kalıpları

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fransızca VI

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Öğrencinin Fransızca kelime dağarcığını genişleterek, basit cümle kuruluşlarına egemen olmasını sağlamak. İletişim amaçlı olarak kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini kazandırmak.

Dersin İçeriği

Fransızcanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Arapça VI

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Öğrencinin Arapça kelime dağarcığını genişleterek, basit cümle kuruluşlarına egemen olmasını sağlamak. İletişim amaçlı olarak kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini kazandırmak.

Dersin İçeriği

Arapçanın en temel dilbilgisi kurallarını iletişimsel yöntemle öğrenci için kolay algılanabilir ve kavranabilir hale getirerek, yazılı ve sözlü dilde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İspanyolca VI

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na göre B1 seviyesindeki öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

İspanyolca dilbilgisi ve günlük hayatta kullanılan kalıplar yazılı ve sözlü uygulamalarla ele alınır. Çocukluktan bahsetme, günlük aktivitelerle ilgili kelimeler din kaynaklı ifadelerin kullanılması, di'li geçmiş zamanın hikayesi (PretéritoPluscuamperfecto), edebi ifadeler, “dejar de, ponerse a, estar a punto de ve soler” gibi dolaylı anlatım kalıplarının öğrenilmesi, declaración” and “valoración” arasındaki farkı anlamak bir diyalogu sürdürmek için gerekli olan sosyolojik kurallar dersin temel içeriğidir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviride Özel Konular VI

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında erek dil olarak Türkçe'de karşılaşılacak çeviri zorluklarını çözmede gerekli kavramsal düşünmek ve eleştirel yaklaşım becerisini, kuramsal çerçeveleri uygulamada doğrudan sınayarak edinmek

Dersin İçeriği

Sosyal bilimler alanında erek dil olarak Türkçe'de karşılaşılacak çeviri zorluklarını çözmede gerekli kavramsal düşünme ve eleştirel yaklaşım becerisini, kuramsal çerçeveleri uygulamada doğrudan sınayarak edinmek ana başlığı altında çevirmenin konumunu, hem çeviribilim açısından hem de fikri mülkiyet hukukunun ölçütleri açısından sorgulamak dersin asal eksenidir. Bu asal eksende sosyal bilimlerin her bir alanının özel sorunları değil, bir özel alanın kavramsal evrenine ve uygulama düzeyine nasıl yaklaşılmasının yöntemsel sorunları tartışılacaktır. Dersin uygulamasında basılı metinlerin haricinde farklı türlerden (kurmaca, belgesel ve belgeselimsi kurmaca türlerinde örnek filmlerden yararlanılacaktır. Öğrencilerin birikimi ve ilgi alanlarına göre ders malzemesi (hem kuramsal hem de uygulama metinleri) süreç içinde değişiklik gösterebilir. İkinci dilden çeviri sorunlarına girilip girilmeyeceğine yine öğrencilerin genel durumuna göre karar verilecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İnternet Uygulamalı Çeviri II

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

İnternet tabanlı çeviri programları destekli çeviri uygulamaları yapmak

Dersin İçeriği

Farklı internet tabanlı çeviri programlarının ve sözlüklerin tanıtımını gerçekleştirmek. Alandaki gelişmeleri değerlendirmek. Derste ağırlıklı olarak çeviri etkinlikleri düzenlenmektedir. Uygulama kısmında ekonomi, edebiyat, teknik v.s gibi değişik türdeki metinlerin çevirisini, önceden tanıtılan internet çeviri programları yardımıyla Türkçeye çevirmek. Daha sonra yapılan çevirilerde kullanılan çeviri programlarının işlevselliğini değerlendirip bireysel çeviri önerileri sunmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Konferans Çevirisi II

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Dersin amacı kendisini konferans çevirmenliği alanında geliştirmek isteyen öğrencilere kabinlerde çalışma olanağı sunarak bir konferans çevirmeninin sahip olması gereken niteliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu derste İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye simültane çeviriler yapılır. Öğrenciler kabinlerde çalışır ve gündemdeki konular ve gelişmeler göz önünde bulundurularak metin seçimleri yapılır. Öğrencilere not alma teknikleri ve çeviri esnasında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında nasıl baş edebilecekleri öğretilir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çevirmenler için Osmanlıca II

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Osmanlıca alfabesini öğretmek ve günümüz Türkçesinde varlığını sürdüren kelimeleri çalıştırmak

Dersin İçeriği

Çevirmen adayları öğrencilerin Osmanlıca kaynaklı kelime bilgisini artırarak farklı metin türlerindeki dil hâkimiyeti sağlamaları amacıyla Osmanlıca alfabesini öğrenmeleri ve günümüz Türkçesinde varlığını sürdüren kelimeleri çalışmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Cümle Bilgisi II

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere cümle türlerini, sözcük öbeklerini ve cümle analizlerini öğretmektir.

Dersin İçeriği

Cümlenin Öğeleri, Cümle çeşitleri, kelime grupları konularının öğretimi. Türkiye Türkçesinin tarihî dönemleri ve günümüz Türkçesinden seçilmiş örneklerle cümle tahlilleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Dil Bilimi II

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Bu derste, anlambilim ile ilgili kavramların verilmesi ve Türkçenin anlambilim özellikleri üzerinde metinlere dayalı uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Anlambilim ile ilgili kavramlar ve Türkçenin anlambilim özellikleri üzerinde metinlere dayalı uygulamalar

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çağdaş Edebiyat Terimleri

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Edebiyatın kavramsal ve kuramsal yönü üzerinde durulacaktır. Özellikle Tanzimat sonrasında edebiyatımıza giren ve Batı kaynaklarında yer alıp da Türk edebiyatında henüz tam anlamıyla oturmamış olan kavram ve kuramlar tanıtılacaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste edebiyatın kavramsal ve kuramsal yönü üzerinde durulacaktır. Özellikle Tanzimat sonrasında edebiyatımıza giren ve Batı kaynaklarında yer alıp da Türk edebiyatında henüz tam anlamıyla oturmamış olan kavram ve kuramlar tanıtılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Fikir Hareketleri

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Tanzimat'tan itibaren Türkiye'de meydana gelen fikir akımları ve bunların toplum üzerindeki etkileri üzerine öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin İçeriği

Tanzimat'tan itibaren Türkiye'de meydana gelen fikir akımları ve bunların toplum üzerindeki etkileri.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Diploması Metinleri Çevirisi

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı 

Bu dersin amacı, diplomatik bir dil geliştirebilmek ve yazılı ve sözlü olarak diplomatik metin geleneklerine uygun şekilde diplomatik metin çevirisini yapmaktır.

Dersin İçeriği 

Bu derste diplomasinin ne olduğu ve ilgili çevirinin neler gerektirdiği anlatılacaktır. Öğrenciler farklı kültürlerden, farklı hareket tarzları çerçevesinde geniş bir yelpazede metinleri çevireceklerdir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çevirmenler İçin Profesyonel İletişim

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

İngilizce ve Türkçe konuşma becerilerini en üst seviyeye çıkarmak, farklı konularda her iki dilde en akıcı ve anlaşılır şekilde konuşmalar yapabilmek dersin başlıca amaçlarındandır. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşan öğrencilere yönelik olan bu derste zaman zaman çeviri etkinlikleri de uygulanacaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenci sunumlarına ve sınıf içi tartışmalara ağırlık verilecektir. Farklı uzmanlık alanlarında bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar ve tartışmalar üzerinden öğrencilerin İngilizce ve Türkçe iyi ve güzel konuşma ve kişilerarası iletişim yeteneklerini geliştirmeye yönelik kuramsal çalışmalar ve uygulamaya yönelik etkinlikler dersin içeriğini oluşturacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Eleştirel Düşünme Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Seçmeli

4

8

4

Dersin Amacı

Öğrencilere eski ve yeni düşünme metodları ve kuram ve yaklaşımların öğretilmesi ile eleştirel ve yaratıcı bir şekilde düşünme kazandırılmaya çalışılacaktır.

Dersin İçeriği

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı