Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Merkezi Koordinatörlüğü Yüksekokul Müdürlüğü adına, Üniversitemizde uygulanan, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarının - Yüksek Lisans-Doktora ve Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği - Hazırlık, Modern Diller ve Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanlıkları eşgüdümü ile düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar. Enstitüler ve Erasmus Ofisi tarafından açıklanan Yabancı Dil Sınavları takvimine göre, adı geçen Sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi kapsamında gerekli düzenlemeleri yürütür.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı