Öğrenci Formlar

 

Öğrenci Dilekçe Formları ekte yer almakta olup, talebinize uygun olarak doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak elden Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

  • Hazırlıktan başarılı olduğunuza dair tarafınıza yazı verilmesi yönündeki taleplerinizi Rektörlük İdari Birimler Binasında bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmanız gerekmektedir.http://oidb.ibu.edu.tr/iletisim

 

  • Öğrenci Belgesi ve Transkript talebinizi öğrencisi olduğunuz Fakülte/Yüksekokul binasında yer alan kendi Bölüm Sekreterliğinize yapmanız gerekmektedir.(Örneğin Psikoloji Bölümü Öğrencisi iseniz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Sekreterliğine)

 

  • Erasmus+ Öğrenme ve Staj hareketliliği Yabancı Dil Sınavı Sonuçları için Rektörlük İdari Birimler Binasında bulunan Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 

  • Yükseklisans-Doktora Yabancı Dil Sınavı ile ilgili; başvuru, sonuç açıklama, itiraz v.b. her türlü işlem, ilgili Enstitülerce yapılmaktadır.

 

Öğrenci Başvuru Formları
FORMLAR KAPSAM BAŞVURU SÜRESİ

 1)  Öğrenci Dilekçesi

Yüksekokulumuz bölümlerinden (Mütercim-Tercümanlık, Hazırlık ve Modern Diller) dilekçede yer alan konularda talebi olanlar  

 2) Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Formu

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar "Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

 3) İntibak ve Eşdeğerlik Talep Formu

Daha önce örgün eğitim veren önlisans / lisans programından mezun olan ve ÖSYM sınavları sonucunda Yüksekokulumuz Bölümlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler

"Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

 4) Mazeretli Ders Ekleme Formu 

Sehven kayıtlanamadığı dersi(leri)ne devam şartını yerine getirenler "Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak ara sınavlar başlayana kadar

 5) Hatalı Ders Kaydı Düzeltme Formu 

"Ders Kayıtları" ve "Danışman Onayları Süreci"nde hatalı ders kaydı yaparak, ders değişikliği talebinde bulunanlar "Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak ara sınavlar başlayana kadar

 6) Bölüm Dışı Seçmeli Derse Kayıt Formu 

Yüksekokulumuzun diğer Bölümlerinden seçmeli ders almak isteyenler "Ders Kayıtları  / Danışman Onayları Süreci" nde

 7) Hatalı Ders Saydırma İşlemi İptal Formu

Seçmeli derslerde yanlışlıkla yapılan ders saydırma işleminin iptal edilmesi talebinde bulunanlar Genel zamanlı

 8) Maddi Hata İtiraz Formu

Sınav notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin talebi olanlar

Hazırlık Bölümü öğrencileri, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde;

Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri Notun transkripte yansıdığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde.

 9) Mazeret Sınavı Formu

Raporlu olması nedeniyle ara (vize) veya dönem sonu (final) sınavına katılamayanlar

Raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde

 10) Tek-Çift Sınavı Formu

Son dönem öğrencisi olup en fazla 2 dersten başarısız olanlar,
Son dönem öğrencisi olup GANO' su 2.00'nin altında kalanlar
Final sınavı notlarının transkripte yansıdığı tarihten itibaren başlayarak en geç tek çift sınavları başlamadan 2 gün öncesine kadar

 11) Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Formu

Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders almak isteyenler Yaz öğretiminde diğer üniversitede öğrenim görmeye gitmeden önce

 12) Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Formu

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Yüksekokulumuz Bölümlerinden ders almak isteyenler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında ilan edilen tarihler aralığında

 13) Yaz Öğretimi Ücreti İadesi Formu

Yaz öğretimi ders kayıtları sürecinde kayıtlandığı ve ücretini yatırdığı dersleri asgari öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılan derslere ait ödenen öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler Yaz öğretimi ders kayıt aşamaları tamamlandıktan sonra

 14) % 10'luk Başarı Dilimi Harç İadesi Formu

Yüksekokulumuza bağlı bölümlerin II. öğretim programında (Mevcutta bulunmamaktadır) öğrenim görmekte olan ve dönem sonunda %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin fazladan ödedikleri öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler

Başarı listeleri ilan edildikten sonra

 15) Merkezi Puanla Yatay Geçiş Formu

ÖSYM puanıyla Yüksekokulumuz Bölümlerine geçmek isteyenler Akademik Takvimde ilan edilen tarihler aralığında

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top