Misyon & Vizyon

Misyon (Görev) 

Hazırlık Bölümü’nün ana görevi, öğrenciler bölümlerine geçmeden önce onlara gerekli dil becerilerini kazandırarak bölüm derslerini daha kolay takip edebilmelerini, karşılaşabilecekleri İngilizce akademik metinleri doğru şekilde anlayabilmelerini ve dili etkili şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bir diğer amacımız ise öğrencilerin dil öğrenimini olabildiğince eğlenceli hale getirmek için gerekli atmosferi yaratmaktır.

 

Vizyon (Hedef)

Hazırlık Bölümü’nün hedefi, tüm Hazırlık öğrencilerinin uluslararası standartlarda kabul edilen dil seviyesine ulaşıp verimli şekilde akademik çalışmalar yapmasına yardımcı olmaktır. Bu uğurda en yeni ve etkili yöntemleri kullanarak öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı yaratmak hedeflenmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top