Modern Diller Misyon&Vizyon

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

 

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan yabancı dil dersleri  (İngilizce, Almanca ve Fransızca) bölümümüz öğretim elemanlarınca verilmektedir. Üniversitemizde bu dersler 2014-2015 Akademik Yılından itibaren uzaktan öğretim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Öğrenciler bu dersleri uzaktan öğretim sistemine giriş yaparak takip edebilmektedir. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları'ndaki bölümlerin yeterli akademik personeli olmadığı durumlarda seçmeli yabancı dil dersleri de bölümümüz öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bu dersler sınıflarda yüz yüze yapılmaktadır.

Misyonumuz

Modern Diller Bölümü olarak misyonumuz öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşantılarında kendilerini etkin bir şekilde ifade edebilmelerine ve aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil öğretiminde en güncel ve etkili yöntemlerin, tekniklerin ve materyallerin kullanıldığı bir eğitim ortamı yaratmaktır.

Vizyonumuz

Üniversitemizin genel vizyonuna paralel bir şekilde, Modern Diller Bölümü olarak vizyonumuz bölümümüzde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim materyallerini ve öğrenme ortamlarını öğrencilerimizi geçerliliği evrensel düzeyde kabul edilen yabancı dil seviyesine ulaştıracak şekilde düzenleyen nitelikli bir bölüm olmaktır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top